kachuli

  • released date 2019-08-09
  • director Shankar Adhikari "Ghayal"
  • cast Suvechchha Thapa, Rajan Maharjan, Subash Gajurel, Sarmila Sharma, Rabin Shre, Dip Kulung, Bhuma Sapkota, Asmi Thapa, rajan Shrestha, Anjana Jyoti, Gobinda Lama, Rezon Bishunkhe
  • genre Action, Drama
  • duration 135 MIN
plot description