MACHHA MACHHA (PG)

  • released date 2019-12-06
  • director Sunil Gurung
  • cast Saugat Malla, Namrata Shrestha, Bijaya Baral, Anoj Pandey, Maotse Gurung, Praveen Khatiwoda, Sarita Giri, Bhola Raj Sapkota, Puskar Gurung, Kamal Mani Nepal, Dhruva Koirala, Basanta Bhatta
  • genre Comedy
  • duration 130 min
plot description

Sunil Gurung directed ‘Machha Machha’ is a struggle tale of 3 young village guys to conclude the city life.